torsdag 10 december 2009

Om förnimmelsens portar...

Det drar ihop sig till seminariet “Opening doors for open minds - Learning, reading and cooperation in school libraries”. Den 22 januari intas stadsmuseet i Göteborg av skolbibliotekarier och skolledare från västra götalandsregionen, tillsammans med bl.a. Ross Todd, CISSL, Rutgers University, New Jersey och Carol Gordon, CISSL, Rutgers University, New Jersey. Ämnet för dagen är elevers lärande i relation till skolbibliotek och vilken roll skolbiblioteket har i skolan. Det kommer bl.a. att talas om bibliotekarieutbildningen, amerikanska och svenska skolbibliotek, lärande, läslust och forskningen kring detta. Åtminstone en representant för Folkhögskolebiblioteken kommer att vara på plats.


För program kolla länken…>>

2 kommentarer:

Annika Hultén sa...

Låter spännande och oj så viktigt. Finns de skolbibliotek vi jobbar i idag kvar om tio år undrar jag? De sociala medierna säjs riva alla hierarkier, alltså de som står för envägskommunikation. Att vända sej till ett ställe på vissa tider för att få tag i information, det blir svårt att övertyga den yngre generationen om det systemets förträfflighet. (sen att bibliotek är världens bästa idé hjälper liksom inte). Bra att folkhögskolorna är representerade!

Bodil Alvarsdotter sa...

Vi ses där Eric! Ross Todd har man ju hört talas om...ser fram emot detta!