lördag 19 december 2009

Digitalt bibliotek öppnar dörrar

- Ta en författare som Werner Aspenström till exempel. Han
är värd att lyftas fram i vår tid.


Så säger SFFs ordförande Mats Söderlund i och med att Kungl. Bibliototeket KB tillsammans med Författarförbundet tecknat ett avtal om att en stor del av 40-talisternas texter ska digitaliseras. På så sätt ska en del av vårt svenska kulturarv synliggöras och bli tillgängligt inte minst för forskning. På listan finns förutom Aspenström, poeten från Norrbärke, även namn som Stig Dagerman, Elsa Grave, Lars Ahlin och brunnsvikaren Stig Sjödin, elev på folkhögskolan 1939-41. Den sistnämnde synliggjorde på ett förnyat sätt kroppsarbetet I sin epokgörande diktsamling Sotfragment (1949). Bild: Brunnsvik, blad, horisont, "Två generationer" - Anders Jönssons staty från 1937. / cgg

Härligt att snart direkt från nätet kunna tanka poesi och prosa: Tolv lyriker representeras med 46 verk, tio prosaister med 48. Några författare får med flera samlingar, någon en enda. Även litterära tidskrifter tas upp i planen: Utsikt, Horisont, Poesi, Prisma, 40-tal. Den digitala världen öppnar dörrar!

Inga kommentarer: