måndag 7 december 2009

Arbetarlitteraturens nestor

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ger Mats Myrstener en hyllning + LÄSTIPS utifrån nyss avlidne Lars Furuland. En hommage till denne folkbildare ger vi också på Folkhögskolebibliotekens blogg liksom kulturredaktörerna på Dala-Demokraten.

I vårt bibliotek har jag lyft fram några av Furulands böcker och jag kan se denne lågmälde nestor framför mig i ett otal läsfrämjande sammanhang: i skolans Gamla matsal med kurbits i taket, där berättar han om alla brunnsviksförfattare - Dan Andersson, Stig Sjödin, Helmer Grundström, Josef Oliv, Marit Paulsen...; i Vita husets Amelinsal framför Lenny Clarhälls stora väv "Folkbildaren" där han 2006 stolt visar upp sin och Johan Svedjedals rykande aktuella handbok, så färsk att den bara fick visas inte säljas eftersom det officiella släppet skulle äga rum hos AKS - Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Att Brunnsvik hade Svensk arbetarlitteratur som sin jubileumsbok och att Furuland talade utifrån den på det stora seminariet om arbetarlitteratur där också Aino Trosell tog emot fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris och Göran Palm och Bodil Malmsten det personliga, inverkade inte på de fundamentalistiska beslutsfattarna - se men inte köpa, de ivriga läsarna fick vänta på sin skrift; på de välbesökta brunnsviksseminarierna "Boken på arbetsplatsen" där han alltid kom med med skarpsynta inlägg och månade om dagens radikala skribenter; på Skansen när LO 1998 firade sitt hundraårsjubileum och En bok för allas antologi Arbetets ansikten kom direkt från tryckeriet och där materialet var så komprimerat att brödtexten t o m fyllde pärmarnas insida. "Och ändå fick jag inte med alla författare", suckade Furuland allt medan Carola sjöng på stora scenen. Vad arbetarrörelsen prioriterar kan ibland diskuteras...

I våras kom Lars Furulands sista, Mina dagsverken. Arbetarrörelsens arkiv länkar till hans titlar liksom till artiklar i tidskriften Arbetarhistoria. Jag hoppas att den liksom många av Furulands böcker finns i bibliotekens mediabestånd.

Inga kommentarer: