onsdag 21 oktober 2009

Knutpunkt 2009 - bibliotek i samverkan för framtidens lärande...


...är en konferens som pågår för fullt just nu (21-22 oktober). Fokuset ligger på bibliotek och lärande med utgångspunkt i bibliotekens omvandling från plats för förvaring av kunskap till rum för lärande i fysiska och digitala miljöer. "Tillsammans med forskare, pedagoger och bibliotekarier får du som konferensdeltagare möjlighet att dela erfarenheter och reflektera över hur biblioteken i framtiden bäst möter olika generationers behov av undervisning och hur biblioteken kan erbjuda kreativa lärmiljöer."

Jag tittar och lyssnar från min hemmadator. Nu om biblioteket som rum för lärande, i morgon om googlegenerationen.
Gå in på https://connect.sunet.se/knutpunkt2009 och logga in med ditt namn. Hur enkelt som helst! Här är programmet http://www.knutpunkt2009.se/

Inga kommentarer: