måndag 28 september 2009

Kvinnan i världen på svenska och nytt om globalisering

Nej, det var inte först och främst som bibliotekarie jag besökte bok- och biblioteksmässan i år, utan som föräldraledig bibliotekarie. Vilket inte innebär att man bortser från sådant som kan vara användbart när man återvänder till jobbet om några månader.

Att bilda sig en uppfattning om kvinnans situation i världen är något vi sysslar med en hel del på skolan där jag arbetar. Ibland med fördjupning, ibland med enklare fakta. Ofta använder vi Seagers Atlas Of Women In The World, vilken bjuder på magstark statistik. Dock är denna bok på engelska och därmed inte användbar för många av våra deltagare som inte behärskar språket. En annan utomordentlig bok, dessutom på svenska, är ju Kvinnornas svarta bok. Men den kan också kännas lite "för tung" ibland, Därför blev jag glad och överaskad av en ny bok från Gleerups, nämligen Situationen för världens kvinnor - en atlas. Hittar den inte på deras hemsida, men jag har bläddrat i boken, så vi får hoppas den är på gång.

På väg från Gleerups är även Situationen i Mellanöstern - en atlas, samt en serie om fyra böcker på temat Globala utmaningar med titlarna Flyktingar, Globalisering, Fundamentalism och Människohandel. De sistnämnda presenterar fallstudier och artiklar där läsaren själv uppmanas ta ställning kring ämnena. Dessa böcker hittar jag inte heller på hemsidan ännu. På temat Globalisering finns även Globaliseringsatlaser, med kartor och texter om dagens globala kriser, även på CD-skiva. Provläs här! Alla verkar väl användbara på våra folkhögskolor.

1 kommentar: