torsdagen den 20:e augusti 2009

Bibliotek och lärprocesser

Låt oss så här vid skolstart kasta en blick på Östergötland där man klokt nog satsar på bibliotek och livslångt lärande. Kolla länken, följ processen + nyttja aktuella verktyg via GU. Hoppas även folkhögskolebiblioteken i regionen ingår i projektet... Foto:cgg

Inga kommentarer: