torsdag 20 augusti 2009

Bibliotek och lärprocesser

Låt oss så här vid skolstart kasta en blick på Östergötland där man klokt nog satsar på bibliotek och livslångt lärande. Kolla länken, följ processen + nyttja aktuella verktyg via GU. Hoppas även folkhögskolebiblioteken i regionen ingår i projektet... Foto:cgg

Inga kommentarer: