fredag 3 juli 2009

Myt eller verklighet?

Läser om en offensiv kampanj för folkbiblioteken i delstaterna Iowa och Georgia i USA. Snygga sidor med rött och svart som dominerande färger. Bakgrunden är att trots ökande besökssiffror så får inte biblioteken mer pengar. Hamnar på sidan om vad som är myt och vad som är verklighet angående biblioteken. En myt som avslöjas om man klickar på realtyknappen är att biblioteken inte får mer pengar trots ökad popularitet. Nästa steg är naturligtvis vad man kan göra och det finns tips på hur man som medborgare kan agera. Här kan jag känna igen grundproblematiken från både folk- och skolbibliotek. Många bibliotek har svåra ekonomiska problem fast de har högt anseende hos allmänheten. Skolbiblioteken är inte självklara enheter på landets skolor. I hårdnande ekonomiska tider kan kanske denna typ av offensiv marknadföring vara ett sätt att möta Olle i grind.

Inga kommentarer: