lördag 25 juli 2009

ArbetSamma museer

Här kommer fler museitips! Skaffa Arbetsamma museers katalog och läs om alla de drygt 1 300 arbetslivsmuseer som finns i Sverige. Det är Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, ArbetSam, som ställt samman guiden och här finns en fantastisk förteckning över alla museer i våra 25 landskap. Några har dessutom fina bibliotek. I Dalarna där jag bor finns bl a nedläggningshotade CTH-Fabriksmuseum, Sveriges största hatt - och mössmuseum; Ekomuseet som har himlen som tak; Mentalvårdsmuseet i Säter och Gruvcentrum Mojsen mitt i Grängesberg. Beställ kostnadsfritt katalogen, lägg ut den i biblioteket och uppmuntra besök till alla de platser som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. För skolbruk finns dessutom många filmer.

Inga kommentarer: