måndag 15 juni 2009

Skolbibliotek i skollagen

I dag släpps förslaget till ny skollag. Folkhögskolan hör visserligen inte hit men man kan ju hoppas att lite av det som står angående skolbibliotek också skvätter över på vår sektor. I dag finns det tyvärr alltför många okunniga skolledningar som skär hej vilt. Så här står det på sid 316 i "Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Ds 2009:25" om skolbibliotek:

I skollagen införs en bestämmelse om att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (...) Vi anser att skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen.


Inga kommentarer: