tisdag 19 maj 2009

Slå vakt om KIA

I dag är sista dan för den som vill skicka in remissvar på kulturutredningen. BIFF finns inte med bland de 389 officiella men vi tar ton ändå. Hoppas många fler höjer sina röster. Läs här ett viktigt rop, ett upprop från bl a fackliga organisationer, om att värna framgångsrika läsprojekt. Slå vakt om KIA, Kultur i Arbetslivet!

Inga kommentarer: