måndag 4 maj 2009

Rykande färsk skolbiblioteksstatistik

Nu har Sveriges skolbibliotek granskats och mätts. Statistiken har samlats in av Kulturrådet. Skillnadena mellan biblioteken är stora. Hela skalan; inga alls, små, små med lite personal till större med anställda skolbibliotekarier. Sambandet mellan skolbibliotek och bättre kunskapsinhämtning samt bra läsutveckling är dokumenterat.
En engelsk undersökning har visat att välbemannade skolbibliotek förbättrar elevernas resultat i läskunnighetsprov med mellan 10 och 18 procent. Det är därför mycket dystert att skolbibliotekssituationen inte förbättrats utan snarare försämrats sedan föregående mätning 2002, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.

Ändå ser det ut såhär. Bland de som inte har några skolbibliotek alls är friskolorna. Hör vad Birgitta Modigh och författaren Dan Höjer säger i dagens Kulturnyheterna som andra inslag. Läs mer på Biblioteksbloggen där du också kan ladda ner rapporten.

Inga kommentarer: