lördag 23 maj 2009

Bildning premieras

Svenska Akademien delar inte bara ut Nobelpriset i litteratur. Under året droppas pris och lappar åt diverse håll. Nu i vår bl a till Styrbjörn Gustafsson, bokförlaget Tranans idoge förläggare, som tillsammans med historikern Inger Schubert uppmärksammas för sin bildningsverksamhet. Vi biffare lyfter på hatten liksom vi gör för Suzanne Mortensen som får akademiens bibliotekariepris. Grattis!

Inga kommentarer: