onsdag 1 april 2009

Lyft fram skolbiblioteken

BIFF är en av de aderton i Nationella Skolbiblioteksgruppen NSG . Nätverket har i dagarna skickat in sitt remissvar på En hållbar lärarutbildning. Där lyfter vi bl a fram att "högkvalitativa skolbibliotek motsvarar
* en skolas pedagogiska centrum med tillgång till välutbildad personal, litteratur, media i en mängd format och IT, läx- och studiehjälp, mediotek mm.
* ett ämnesdidaktiskt centrum.
Ett bra skolbibliotek representerar en naturlig miljö för lärande och bildning inom en skolas alla ämnesområden och kan vara länken för många lärare till regelbunden kontakt med forskning och forskningsresultat.

I betänkandet En hållbar lärarutbildning nämns begreppet skolbibliotek överhuvudtaget inte. Därmed framstår inte heller skolbiblioteket som den viktiga faktor det borde vara i all lärarutbildning. Detta tycker vi är anmärkningsvärt."

Du kan läsa hela remissvaret via NSGs webbsida som också finns med i länklistan här till höger.

2 kommentarer:

anna-stina sa...

Begreppet "digital kompetens" används ganska flitigt, om dock på ett oinsatt sätt, i utredningen.

Jag tycker att det är i samband med detta som man skulle kunna ha störst möjlighet att lyfta fram skolbibliotekets/bibliotekariens roll i undervisningen. Digital kompetens är ju (i stort sett) ett annat uttryck för informationskompetens. Man får väl betrakta det som ett lyft att det alls finns med.

Kraxpelax sa...

BLOGGTIPS. Jag är författare. Förutom poesi har jag börjat skriva noveller med material från självupplevd erfarenhet av psykvården. Kolla:

http://nattljuset.blogspot.com/

- Peter Ingestad, Solna