måndag 20 april 2009

Kulturellt bröduppror

Under rubriken "Folkhögskollärare saknas i kulturutredningen" publicerar Folkhögskolan en text jag skrivit angående den nu aktuella Kulturutredningen. Tyvärr finns inte artikeln i SFHLs tidskrift 2009:2 tillgänglig digitalt men det gör den däremot i lördagens DD 18 april där den publicerats på ett mittuppslag med femspaltig rubrik: "Vi behöver ett kulturellt bröduppror". Nätversionen saknar bilder och jag bifogar här två länkadresser som ramlat bort i Dala-Demokraten, det gäller Kulturutredningen samt den alternativa Skuggutredningen. Båda två omnämnda tidigare här i bloggen.

I samband med DDs redigering blev slutklämmen i första stycket lite märklig. I mitt manus står att antalet officiella remissinstanser är 389, bl a Försvarsmakten, Ekonomistyrningsverket och Dataspelsbranschen + "Men nöj er inte med myndighetssvaren. Alla har rätt att yttra sig". Ta fasta på det! Remisstiden går ut 19 maj och kanske BIFF ska ta artikeln som sitt svar? Eller bygga på? Vad säger ni? Vem spänner bågen? Diskuteras förslaget på skolor och bibliotek?

Bildtext: Anders Jönssons skulptur "Två generationer" på Brunnsviks folkhögskola restes vid ABFs 25-årsjubileum 1937. Hur ser den tredje och fjärde generationen ut? Foto:cgg

Inga kommentarer: