torsdag 26 mars 2009

Så in i Norden...

Nordiska möten är temat i senaste numret av Parnass, De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker. DELS - De litterära sällskapens samarbetsnämnd - bildades 1990 och har i dag ca 110 anslutna sällskap. På webbsidan kan man finna de flesta. De flesta sällskap har information + bra länkar på nätet, bl a Piratensällskapet som är störst med sina 4.000 medlemmar.

Sällskapen kan ses som en växande folkrörelse och många av författarna har också haft sin bildningsgång via folkhögskolan. DELFI - De litterära sällskapen i Finland - är yngre än svenska DELS och mindre: grundades 28 februari 2004 på Kalevalas och den finska kulturens dag. Också de danska litterära sällskapen har ett samarbetsorgan - Samrådet for de Litteraere Selskaber i Danmark. Hur det är med Norge låter jag vara osagt. Kanske räcker det med Ibsen?

Vill du veta mer om litteratur i Norden i allmänhet och om de litterära sällskapen i synnerhet kan den nordiska konferensen på Biskops-Arnö 21-23 augusti vara av intresse. På programmet står bl a kvinnliga klassiker och forskning samt frågorna: Hur används våra klassiker i skolan? Vad händer med böckerna/författarna på biblioteken?

Inga kommentarer: