fredag 20 mars 2009

Rikstermbanken - ny ordlista med fackord har lanserats

Det är Terminologicentrum som har byggt upp denna nya webbresurs, Rikstermbanken, på uppdrag från regeringen. En fackordbok som samlar termer och begrepp inom olika ämnesområden. Orden är på både svenska och några andra språk. Så här sammanfattas några av sökmöjligheterna:

Till Rikstermbanken ska du vända dig när du till exempel
  • vill veta vad ett ord eller uttryck inom ett ämnesområde betyder, t.ex. biotop inom miljöområdet, annuitet inom bankväsendet eller freemover-student inom högskolevärlden

  • behöver en vedertagen definition av ett begrepp, t.ex. glaciär inom geovetenskapen

  • vill veta vilken skillnaden mellan två begrepp är, t.ex. mellan mobilt Internet och trådlöst Internet

  • letar efter en engelsk (fransk, tysk, finsk ...) motsvarighet till en svensk term, t.ex.spackla inom måleribranschen

  • vill veta vad en term ska heta på svenska, t.ex. thermal bridge inom byggbranschen

  • vill veta hur en förkortning ska uttydas, t.ex. ADL inom hälso- och sjukvården.

Nyttan med Rikstermbanken är bl.a. att man enkelt och snabbt hittar ord inom olika fackområden utan att behöva leta på flera ställen. Man finner fackord inom brancher som restaurang, städning, ekonomi, måleri, geologi m.fl.

Använd enkel eller utökad sökning. I träfflistan kommer även källhänvisning upp och det går bra att länka sig till källan. Dock är förklaringarna kortfattade och ersätter inte sökning i ett uppslagsverk.

Mitt första möte med Rikstermbanken är positivt. Fick inte träff på alla sökord, men på de flesta. Och vetskapen om att databasen, som innehåller ca 40 000 ord, kontinuerligt kommer att utökas med nya ord, gör bara saken bättre!

Inga kommentarer: