söndag 22 mars 2009

Poesi och så

Läste du eller lyssnade du till en dikt i lördags, 21 mars World Poetry Day? Idén med Världspoesidagen kommer från Unesco och avsikten med dagen är bl.a. att stärka den muntliga traditionen, synliggöra poesin i media och öka kontakterna mellan poesin och andra konstarter. Runt om i världen lästes i går poesi. Men året runt, dygnet runt passar självklart en dikt. På barrikader, under täcket, i sandlådan, på fjälltoppen: Popo, Wine, Baudelaire... Tappar du bort raderna så kolla nya diktdatabasenStockholms stadsbibliotek. Drygt 50.000 dikter är i dagsläget fritt sökbara on line och förrådet fylls ständigt på. Poesi och så!

Inga kommentarer: