torsdag 19 mars 2009

Ordfront tar plats

Ordfront går in som ensamägare i En bok för alla. Meddelandet når mig via ett ombudsbrev - Bokstugan liksom en del andra folkhögskolor och bibliotek inte bara lånar ut utan säljer även bra litteratur. ABF och Vuxenskolan lämnar över. Jag saxar ur pressmeddelandet som åtminstone i skrivande stund varken finns på EBFAs, ABFs, SVs eller Ordfronts hemsida:

- Skälet för oss är att säkra fortlevnaden av En bok för alla, säger Annika Nilsson, ABFs förbundssekreterare. Förändringen medför att en kompetent ägare med erfarenhet av att driva förlag tryggar framtiden för EBFA. Vi får samtidigt möjlighet att koncentrera oss på det vi är bra på med, nämligen läsfrämjande arbete inom folkbildningens ram.

Bra att förlaget med sina fina bok- och läsecirkeltips blir kvar. Men innebär uttalandet också en inkompetensförklaring?

Inga kommentarer: