söndag 8 mars 2009

Lobbyverksamhet i EU

Visste du att det finns en lista på de intressegrupper som försöker att påverka besluten i EU? Jo i EUs
Register över intresseorganisationer finns en lång lista. Från Sverige finns bl a Volvo, Scania och Svenska kyrkan. Det är ett frivilligt register och man kan se vilka särskilda intressen som påverkar beslutsgången i EU:s institutioner och hur mycket pengar som läggs ned på lobbyverksamhet.

Inga kommentarer: