måndag 30 mars 2009

En godnattsaga för demokratin?

Svensk Biblioteksförenings webb kan man nu hitta magisteruppsatser i Biblioteks- och i informationsvetenskap. Bra att forskning och kartläggning synliggörs utanför högskolevärlden. I fulltext finns drygt 250 uppsatser från främst Högskolan i Borås. Mer än hälften kommer därifrån men även utbildningarna i Umeå, Lund, Uppsala och Växjö finns med.

Själv har jag just printat ut Emma Larssons "En godnattsaga för demokratin? En undersökning av ett läsfrämjande projekt i facklig regi". Uppsatsen 2009:2 baserar sig bl a på intervjuer och handlar förutom om läsfrämjande projekt typ "Läs för mig pappa" och "Boken på arbetsplatsen", om läsvanor, aktörer, barriärer och bildningsideal:

"I min undersökning har jag velat visa om och hur de klassiska bildningsidealen är synliga i ett nutida läsfrämjande projekt. Demokratiargumentet som hör hemma i det medborgarbildande idealet är lika aktuellt nu som då. Inom LO ses kulturen som en viktig ideologisk och politisk maktfråga och den skall vara ett verktyg för att stärka demokratin, öka jämlikheten och rättvisan. Nedgången i läsandet bland LO männen uppfattas av samtliga respondenter som ett demokratiproblem."

Sedan intervjuerna och texten skrevs har tyvärr den fackliga rörelsen minskat kraftigt på sitt kulturengagemang vilket bl a LO-tidningens John Swedenmark beklagat ett flertal gånger. Högeralliansen med sin "kulturutredning" försämrar ytterligare tillvaron... När nalkas en god morgon?


Bilden visar IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven som 2006 inledde seminariet Boken på arbetsplatsen på Brunnsvik med appellen "Tillgång till boken - det gäller vår demokrati". Foto: cgg

1 kommentar:

Frukostflingan sa...

Tack för länktipset, nu ska jag också skriva ut och läsa uppsatsen!
Kul att du är så flitig och skriver här...