torsdag 5 mars 2009

5 mars - Stora bokbytardagen och bibliotekarie, ett framtidsyrke!

I sexton svenska städer kan du idag ägna dig åt bokbyteri. Läs mer om initiativet här! För aktuella städer, kolla dagspressen där du bor!

Läser för övrigt att det i dagens rapport från Högskoleverket bedöms att bibliotekarie är ett yrke att satsa på i framtiden! Här finns jobben! Märkligt. En god vän har precis lämnat familj och vänner och börjat veckopendla till mörkaste småland för att få jobba som bibliotekarie. Både han och jag tog del av en liknande prognos i slutet av nittiotalet. Det var ju nu jobben skulle finnas! Nåväl, låt oss hoppas.

Här är dagens artikel i DN som ger en något skev bild av verkligheten - det är som ett eko av det som sades i slutet av 90-talet.

3 kommentarer:

Annika Hultén sa...

Läste också det här i en artikel som fick stort utrymme i DN. Tycker att man gör ett grundfel i artikeln när man utgår ifrån att antalet tjänster i t ex kommuner kommer att vara oförändrat. Det kan bli så att man passar på att slimma kostymen när någon i personalen skall gå i pension. Ideliga sparkrav och särkskilt nu, ligger och mullrar i bakgrunden. Hur möta hotet? Synliggör kompetensen på alla tänkbara sätt, visa och vässa färdigheterna!

Bodil Alvarsdotter sa...

Ja, den där slimningen verkar ju pågå hela tiden. Lever just nu under hot och verkställande av neddragningar. Ambitiös konsekvensanalys och försök att få med lärarkollegiet är ett sätt att försöka behålla biblioteket och bibliotekarien. Får se om jag lyckas personligen...

Annika Hultén sa...

Hur tunt och kortsiktigt får det lov bli? Slutligen handlar vår medverkan om kvalitet sett i ur ett lärande perspektiv. Den här filmen ger en indikation (det finns fler) på vad man kan göra om man befinner sej i skolans mitt med - och detta är görviktigt - ledningens stöd: http://video.nytimes.com/video/2009/02/15/arts/1194837851726/the-21st-century-librarian.html