onsdag 11 februari 2009

Mer SOT i bibblan!

Digitala infödingar? Kontorsakrobat? Rubrikerna i årets första nummer av Biblioteksbladet skapar vissa frågetecken. Måhända rätas de ut genom generalsekreterarens sexsidiga fördjupning av folkbibliotekens kärnverksamhet: Samla, Ordna, Tillgängliggöra. Mer SOT i bibblan!

Kryss i kanten gör jag i marginalen för Annina Rabes krönika: "Sömnlösa nätter på biblioteket?" Klipp ut och fäst på näsan följande rader:
"... grundpelaren i det svenska biblioteksväsendet är just bibliotekarien. Det är bibliotekarien som i bästa fall får biblioteket att andas. Det är till honom eller henne de där historierna om livslång bibliotekskärlek ständigt återvänder. Bibliotekarien är den som får oss att se bibliotekets skatter. Nej, utan bibliotekarie blir det sannerligen inte mycket till bibliotek." Sprid orden hej vilt!

1 kommentar:

Anonym sa...

"Digitala infödingar" låter först fördomsfullt men efter en stund klarnar begreppen. Tack för länk till Svensklärararna. Det kan behöva dammas av i ordförrådet.