tisdag 10 februari 2009

Kultur för alla - vässa argumenten

Nu när Kulturutredningen om nån dag river av plasten gäller det att inte tappa fattningen utan vässa argumenten. Även om remisstiden är skamligt kort må vi likt Bengt Göransson ta ton. Skuggutredningen bidrar på sin kant med Parlören där gamla begrepp ersätts med nya radikala. Författarförbundets Biblioteksråd har också råg i ryggen. Jan Ristarp, välkänd ordförande, höjer rösten i temanumret av Författaren:

"Läsfrämjande är en hörnsten i förbundets bibliotekspolicy. Skolbiblioteken är en annan. (...) När det gäller att stimulera läsande bland vuxna lägger Biblioteksrådet stor vikt vid att försöka nå de grupper av främst män som är näst intill helt läsovana. Läsningen minskar inte minst inom LO-grupperna. Att motverka denna utveckling är inte bara en kulturell utan ytterst en demokratisk fråga."

Följ diskussionerna via Koalition för kulturdebatt. Första mötet irl - in real life - äger rum måndag 16 febr på ABF-huset i Stockholm. Det följs av fler. På bilden syns Ristarp i rött på seminariet Boken på arbetsplatsen, Brunnsvik 2005.

Inga kommentarer: