torsdag 26 februari 2009

Furuland - en kämpande folkbildare

I höstas förbeställde jag Lars Furulands memoarer, han höll då fortfarande på med sitt skrivande. Idag ligger resultatet från det lilla förlaget LaGun i postfacket: Mina dagsverken - Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare: 288 sidor, generöst illustrerad och med ett fylligt personregister, 850 namn...

Jag kliver in i Bokstugan, lägger ifrån mig brev och tidningar, sätter mig på direkten och bläddrar - nästan andaktsfullt - i Furulands livsbok. Ögnar igenom förordet av den 80-årige nestorn, kollar innehållsförteckningen och fångas naturligtvis av avsnittet: "Gamla och nya hot mot folkhögskolor i Dalarna". Brunnsvik finns med och det handlar om motstånd och uppror, om kulturskymning, om nya strider och om engagemang och entusiasm, om författare och folkbildning. Furuland har sina rötter i folkhögskolan, hans far Gunnar var en legendarisk rektor i Malung.

Ett mycket läsvärt avsnitt i Furulands livshistoria är hans möten med kulturbärare. Den noggranne litteraturvetaren har sovrat men ändå gett gott utrymme åt bl a Jan Fridegård, proletärförfattaren på upplandsslätten och Elsie Johansson, postkassörskan på åsen som han bokstavligen lyfter in i svensk litteratur; Ivar Lo, giganten på Bastugatan, finns förstås med liksom Greta Renborg - missionerande folkbibliotekarie och nära vän. Åke Åberg - folkbibliotekens historieskrivare får välförtjänt uppskattning liksom Lars Ahlin, en av de många svenska författare som haft folkhögskolan som sin bildningsväg. Honom möter Furuland i och med arbetet med den svenska folkhögskolans jubileumsverk 1968. Nu inte bara som f d folkhögskoleelev och prisad författare utan också som brevskrivare och jämlikhetsprofet.

Fjorton personliga porträtt ryms mellan de olivgröna pärmarna och dessutom femton andra avsnitt; om uppväxtåren i Malung och Karlstad, om studier och forskning i Uppsala, om eftertankar av en frilans. Lägg därtill en imponerande bibliografi av och om Lars Furuland, en fortsättning på den förra vilken publicerades i Svenska litteratursällskapets skrifter 2003:45. Sist i raden - nr 1150 - en reserapport från årets kulturfestival i Röros. En minst sagt imponerande samling! Ett stort tack till Lars Furuland för hans bok, för hans texter och inte minst för hans starka engagemang för folkbildning i allmänhet och litteratur i synnerhet!

Inga kommentarer: