torsdag 29 januari 2009

Tysta lärare

Lärare i de kommunala skolorna vågar inte uttrycka kritik mot sin skola. Därmed menar de att de inte kan leva upp till det demokratiuppdrag de har gentemot eleverna. Över hälften av lärarna inom den kommunala skolan skulle inte våga vända sig till medierna med klagomål om brister i skolan eller hos skolans ledning. Detta trots att de omfattas av meddelarskyddet i Tryckfrihetsförordningen. Än värre ser det ut bland lärare i friskolor där 70 procent inte vågar vända sig till medierna med klagomål. De repressalier som de undersökta lärarna tror att de kan bli utsatta för är sämre lön och uppsägning.
Detta enligt en enkät, från november 2008, som LR har gjort bland landets lärare som heter Tystade lärare. Nyheten om de tysta lärarna är hämtad från TiS - Tidningen i Skolans nyhetsbrev om demokratiproblem i skolan. Tidningen i Skolan är ett måste för alla medieintresserade pedagoger som vill jobba med medier & nyheter i undervisningen. I nyhetsbrevet som kommer varje vecka finns också aktuella lektionstips.

Inga kommentarer: