torsdag 22 januari 2009

Bokvänner på drift

I veckan returnerade vi Svensk Bokkonst 2007 till Kungl. biblioteket. Folkhögskolans bibliotek har i flera år lånat och exponerat vackra välgjorda volymer, bl a den till höger om Linné. Dan därpå läser jag i ett nyhetsbrev att KB - nationalbiblioteket - slänger ut Svensk Bokkonst och Biblis från sin webbsida. Passar inte in i den nya grafiska formen. Den som vill kolla vad som försiggår i vänskapsföreningen får tills vidare nöja sig med bloggen som har en hel del dokument i fulltext + kalendarium. Nästa bokkonstutställning på KB med prisade volymer från i fjol har vernissage 19 mars. Vad gäller Biblis blogg blir jag lite brydd över länkpolicyn. Värnar vännerna om kolorerad veckopress? Kanske tidningarna lånas ut under disk?
Foto: Helene Schmitz, N&K

Inga kommentarer: