söndag 7 december 2008

Varför skriver man?

"Pourquoi écrit-on ? J’imagine que chacun a sa réponse à cette simple question. Il y a les prédispositions, le milieu, les circonstances. Les
incapacités aussi. Si l’on écrit, cela veut dire que l’on n’agit pas. Que l’on se sent en difficulté devant la réalité, que l’on choisit un autre moyen de réaction, une autre façon de communiquer, une distance, un temps de réflexion."


"Varför skriver man? Jag föreställer mig att var och en har ett eget svar på denna enkla fråga. Det handlar om intresse och fallenhet, om miljö och omständigheter. Även om oförmåga. Skriver man betyder det att man inte handlar. Att man inte känner sig rustad att möta verkligheten, att man väljer ett annat sätt att reagera, en annan metod att meddela sig, att man vill hålla ett avstånd och få tid att tänka."
Copyright Nobelstiftelsen 2008.

Så inleder Jean-Marie Le Clézio sin Nobelföreläsning i litteratur som vi som inte var på plats i Börshuset ändå kan ta del av på Svenska akademiens webbsida. Där kan den som vill veta mer om paradoxernas skog läsa texten i sin helhet på
svenska, franska, engelska eller tyska. Tack för det!

Inga kommentarer: