söndag 21 december 2008

En skål för Forssell

Sommaren 67 köpte jag en av mina första diktböcker: Lars Forssells Snurra min jord och nya visor. Den har följt mig genom åren; jag har hört Bengt Göransson berätta om paradigmskiftet då Jan Malmsjö sjöng texten, som gav namn till lyriksamlingen, på en SSU-kongress; jag har nynnat sångerna i fest och sorg. Med stor behållning lyss jag nu till den nyblivne akademiledamoten Anders Olssons installationstal över sin företrädare Lars Forssell, en av de allra största kärleksdiktarna. Läs talet men låt mig redan här citera en nyckelmening ur essän som också är publicerad i söndagens DN: "I vår moderna litteratur är Lars Forssell den lekande människan, som skyr genrernas tvång och stelbenta uppdelningar i högt och lågt". En skål, nej två för Forssell!

Bilden på Forssell är tagen av Lennart Edling och publicerad i den minnesartikel som skrevs i DN i samband med författarens död 2007. Knuff

Inga kommentarer: