onsdag 26 november 2008

"Informationskompetens är en av våra viktigaste pedagogiska hörnstenar"

Så säger skolledningen vid en grundskola i Köpenhamn. Här bär skolbiblioteket ansvaret för den pedagogiska IT-användningen, genom samarbete mellan IT-vägledare och bibliotekarie. Alla skolans lärare har tagit ett IT-körkort, framtaget av den danska skolmyndigheten. Skolan har dessutom tagit fram en handlingsplan för hur eleverna ska utveckla sin IT-kompetens. "De ska på egen hand kunna söka, värdera och analysera information på ett reflekterande och kritiskt sätt."

Visst borde det vara den här synen på informationskompetens vara en självklarhet, men hur tycker ni att det ser ut i verkligheten, vid era skolor och skolbibliotek??

Vid NIK:s konferens "Vem bär ansvaret för framtiden?" talade Agneta Lantz, vid Linköpings universitet, om det glapp som studenter har när de kommer från gymnasieskolan till universitetet. De är inte förberedda för det forskande arbetssätt som krävs. Hon berättade exempelvis om en student hon hade handlett på magisternivå, vars magisteruppsats var ett enda stort klipp&klistra-projekt, där den egna rösten gick att återfinna på en enda sida i uppsatsen. Det är klart att hon var orolig, och vem är inte det?

Läs mer om den danska skolan i hela den inspirerande artikeln på skolverkets webbplats.

1 kommentar:

Annika Hultén sa...

En kommentar jag uppsnappade på NIK-konferensen, där både lärare och bibliotekarier fanns på plats var: "jag ser det inte som min uppgift att undervisa om informationskompetens.." Hoppas att inte merparten av deltagarna tänkte så. Tala om glapp... Vi behöver förebilder tror jag. Några som hajat förutom danskarna (som på något märkligt sätt för det mesta ligger steget före inom biblioteksvärlden) är skottarna som Stefan Pålsson - en av talarna på NIK-dagen - skriver om i sin omvärldsblogg. http://blogg.skolutveckling.se/omvarld/?p=126
Heja!