lördag 29 november 2008

Greda + NIKK

Greda - Gender researches database - skapad av Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning samt NIKK - det tvärnordiska kunskaps- och informationscentret för genus- och jämställdhetsforskning, placerat vid Universitetet i Oslo och finansierat av Nordiska ministerrådet är två nya webbplatser värda att bokmärka.

Greda redovisar i sin expertdatabas över 300 genusforskare plus tipsar om litteratur och bakgrunden till lanseringen av NIKKs webbplats är först och främst institutets nya mandat, som slår fast att informationsförmedlingen ska "koncentreras till ett begränsat antal strategiskt relevanta temaområden relaterade till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet". Här finns mycket att hämta om bl a kön och makt, ledarskap, pornografi, män, prostitution, diskriminering, sexualitet + länktips och aktuella pressklipp.

Inga kommentarer: