lördag 18 oktober 2008

Brott, Böcker & Billman

Torsten Billman (1909-89) skulle nästa år ha fyllt 100 år. Det uppmärksammas med en stor vandringsutställning som 31 januari har vernissage på Bror Hjorts Hus i Uppsala, vars chef Küllike Montgomery 1986 skrev en fantastisk monografi över denne store proletärmålare. Eftersom Brunnsvik 20-22 okt, med start nu på måndag, arrangerar ett stort litteraturseminarium, Boken på arbetsplatsen, vill folkhögskolans bibliotek redan nu visa ett smakprov på solidaritetens konstnärs stora PROduktion och har trots knappa resurser lyckats låna samman ett antal träsnitt och böcker med Billmans fina illustrationer. Han var en stor bokälskare och illustrerade på eget bevåg bl a Dostojevskijs Brott och straff (1948) och (1980), Harry Martinsons Nomad (1943), Nils Ferlins Goggles (1945). Han gav också ut en egen diktsamling Oregelbundet i bilder och ord (1967). Billman gjorde även omslaget till första numret av Folket i Bild/Kulturfront vars bild syns i den stora artikeln "Billman och havets arbetare" som Dala-Demokraten i dag publicerar på sin läsvärda kultursida. Även Radio Dalarna var på plats.

Inga kommentarer: