tisdag 3 juni 2008

Tummen upp

Den här bilden finns på en alldeles färsk webb som riktar sig till dem som flyttar till, arbetar eller studerar i ett annat nordiskt land. Klicka på Nordisk socialförsäkringsportal och välj sedan ett av de nordiska språken eller engelska. Då får du en överblick över socialförsäkringarna i de nordiska länderna. Praktisk om än ibland en något förenklad ingång till de nordiska ländernas socialförsäkringslagar. Texterna kan också användas för språkstudier kopplade till samhällsinformation.

1 kommentar:

Anonym sa...

Angående socialförsäkringar så uttalar sig LO-kongressen 4 juni så här mot försämringarna i sjukförsäkringen:

”Idag fattar den borgerliga majoriteten i riksdagen beslut om en förändrad och försämrad sjukförsäkring. Ungefär en månad senare träder också större delen av lagförändringarna i kraft.

Redan från den första juli kommer 60 – 70 000 personer som är långtidssjukskrivna att få sin ersättning sänkt från 80 procent till 75 procent. Förslaget innebär dessutom att tiotusentals sjuka människor kommer att riskera sin anställning och sin ersättning från Försäkringskassan. Detta kan inte LO acceptera.

LO kan inte heller acceptera ett förslag:
· där risken ökar att förlora sin anställning efter ett halvårs sjukdom,
· där individen har svårt att förutse vad för regler som gäller vid,
· där riskerna ökar för den som varit sjuk tidigare att stå helt utan ersättning,
· där de negativa konsekvenserna drabbar kvin­nor i högre utsträckning.

Kritiken mot förslaget är massiv. Tunga remissinstanser som Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och Karolinska Institutet och det av Regeringen tillsatta Finanspolitiska rådet kritiserar förslaget.

Men vi har en bättre ide om sjukförsäkringen, därför kräver vi:
· att den samlade nivån vid sjukfrånvaro ska vara 90 procent och att taket i sjukförsäkringen ska höjas,
· att karensen avskaffas när ekonomiska förutsättningar ges,
· att ansvaret för rehabilitering ska tydliggöras och att arbetstagarens rättigheter stärks genom att arbetsgivare är skyldiga att vidta rehabiliteringsinsatser vid sjukskrivning hos anställda,
· att en uppgörelse om omställningsavtal sluts och att arbetsgivare med omställningsavtal för rehabilitering ska slippa en del av de sociala avgifterna,
· att lönebidrag alltid prövas före sjukersättning och att arbetstagarens och fackets/skyddsombudets medverkan i rehabiliteringsarbetet stärks.

Vi samlas idag för att protestera mot försämringarna med hopp om att vi kan få riksdagsledamöterna att avstå från att rösta igenom ett förslag imorgon som försämrar tryggheten för såväl den som är sjuk som den som riskerar att bli sjuk. Tillsätt sedan en parlamentarisk utredning där också arbetsmarkandens parter är involverade.

Vi kräver en trygg, rättvis och rättssäker sjukförsäkring!”