torsdag 5 juni 2008

Skolbibliotek för alla

Frågan om skolbibliotekets roll har lyfts till "högre" nivåer. Folkpartiet föreslår att "elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek" och att detta ska regleras i skollagen. Framför allt verkar det som att det handlar om att vägleda eleverna i litteraturens värld. Läs pressmeddelandet på politiken.se (plusresurs, inloggning FBN) eller här. Debattartiklar som denna kanske ger resultat?

Anette Holmkvist på Myndigheten för skolutveckling sammanfattar punkterna i Folkpartiets förslag:


1. Skolbibliotek skrivs in i skollagen (uddlös formulering i bibliotekslagen) 

2. Skolbibliotek skall ingå i skolinspektionen 

3. Någon form av statligt stöd/bidrag - för bokinköp och kompetensutveckling 

4. Lika villkor för fristående och kommunala skolor 


Frågan jag ställer mig är - vad är ett skolbibliotek?

1 kommentar:

Bodil sa...

Nu har jag tagit del av ett litet referat från pressmötet som lyder så här, gällande min fråga om vad ett skolbibliotek är.
"- fackutbildade bibliotekarier är ett krav. mindre skolor kan ev. få lösningar med aktivt kvalitativt samarbete med folkbibliotek godkända. ska då finnas bibliotekarie där som finns på plats när eleverna kommer och ansvarar för dem. "
Här finns hela rapporten:
www.folkpartiet.se/skolbibliotek