torsdag 12 juni 2008

Rap(p) i käften

Fem nya avhandlingar presenteras i Mimerbladet, publikationen som ges ut av Nationella programmet för folkbildningsforskning i Linköping: Henrik Nordvall, I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum; Johan Söderman, Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier; Laila Niklasson, Medborgaren som pedagogiskt projekt; Susanne Köpsén, Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag; Jenny Malmsten, Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - antirasism i rörelse.

Några av titlarna finns förhoppningsvis redan i folkhögskolans bibliotek. Liksom Mimerbladet. Senaste numret - där en puff görs för vår blogg på sidan sex - samt äldre finns även på nätet i pdf-format. Missa inte listan med boktips längst bak, där presenteras nya böcker och rapporter inom folkbildningsforskning och närliggande områden som är av intresse för vetgiriga i allmänhet och folkbildare i synnerhet.

Inga kommentarer: