söndag 18 maj 2008

Ska vi kapa rötterna?Bilden till vänster är gjord av Robert Nyberg och illustrerar en nyvässad artikel i Dala-Demokraten där tidningens kulturredaktör Ulf Lundén skriver om arbetarrörelsen och Brunnsvik. Även Ingvar Persson, ledarskribent på Aftonbladet, tar i sin krönika upp "att för första gången sedan 1929 ska LO inte ha nationella utbildningar på Brunnsvik". Förhandlingar pågår för närvarande om ytterligare nedskärningar. Nu gäller det lärartjänster. Angående Bokstugan har arbetsgivarsidan i dagsläget beslutat att inte gå vidare med de förslag till förändringar av bemanningen av folkhögskolans bibliotek som presenterades i januari 2008. M a o bibliotekarien rör sig fortfarande mellan hyllorna i Sveriges största folkhögskolebibliotek...

Inga kommentarer: