tisdag 20 maj 2008

Sant och mindre sant i Wikipedia

I två dagar i rad har det nu varit intressanta artiklar i DN om Wikipedia. Igår handlade det om att studenter i Gävle skriver för Wikipedia. De skriver egna artiklar och jämför med Nationalencyklopedin. Detta gör de i sina studier i vetenskapsteori. När det sedan gäller användningen av Wikipedia i studierna säger deras lärare Johan Vamstad: Mina studenter får lära sig att uppslagsverk inte är acceptabla källor ens på en B-uppsats. Studenterna tränas inte i att tillgodogöra sig relevant information ur mycken text om de kan slå upp saker enkelt. Det är för övrigt ett av högskolans större problem i dag, studenter greppar okritiskt den första information de hittar och de tror att man kan googla sig till all kunskap man behöver.
I dagens DN tar Henrik Berggren upp ett exempel han hittat med direkt felaktig information i svenska Wikipedia. I artikeln om Fredrika Bremer stod det om hennes äktenskap. Men Fredrika Bremer var aldrig gift! Han tar också upp ett annat problem a
tt det förekommer ställningskrig mellan åsikter kring ämnen som inte har en given sanning, till exempel i politiska eller religiösa frågor. Ja helt oproblematiskt är det inte med Wikipedia. Vi måste nog vänja oss vid att den tiden är förbi när man gick till endast ett ställe för att få svar. Nätets öppenhet och att vi prosumers (producers & consumers) river hierarkierna är på både gott och ont.

Inga kommentarer: