måndag 26 maj 2008

Folkhögskolebibliotek 2.0


I senaste numret av nättidskriften "Nät och Bildning - tidskrift för folkbildningens flexibla lärande", som i det här numret har temat "Folkbildningen - Folkbiblioteken - web 2.0, läser jag en artikel skriven av Åke Nygren, bibliotekarie vid Stockholms Stadsbibliotek. Den handlar om folkbibliotekens roll i det livslånga, flexibla lärandet. Alltid intressant att läsa om hur bibliotekens och bibliotekariens roll utmanas. Nygren har funderingar kring hur biblioteken i framtiden i större utsträckning, i samarbete med studieförbund och folkhögskolor, kan stödja ett informellt och ickeformellt flexibelt lärande för vuxna. "Folkbiblioteken kan – i samverkan med studieförbund, folkhögskolor och andra intresserade aktörer - utvecklas till noder för framtidens icke-formella och informella lärande" skriver Nygren.

Så hur har vi det ute på folkhögskolebiblioteken? Är våra folkhögskoledeltagare aktiva aktörer, medproducenter och skapar bibliotekens innehåll? Är vi ett stöd i det flexibla lärandet för vuxna? Hur arbetar vi i web 2.0-eran? Många frågor. Några svar?
Mitt svar är: "Jag önskar det fanns tid, mer tid och ytterligare lite mer tid!"

Inga kommentarer: