fredag 9 maj 2008

Eleverna lämnas ensamma med de sanna historierna

Unga läsare vill att litteraturen skall vara sann. Det här är ett fenomen som är omvittnat av kollegor och som jag känner igen från min skolbiblioteksvardag. Kan det här bero att reality-trenden i medier har haft så stort genomslag och därmed påverkat de unga? Det hävdar forskaren Annette Årheim som skrivit avhandlingen "När realismen blir orealistisk: Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier". Idag vill eleverna gärna läsa ”sanna historier” och ”dokumentära romaner". Annette Årheim menar att om man läser de här böckerna i skolan måste det följas av diskussion: - "Ungdomarna måste få möjlighet att nöta sanningarna mot varandra och inte lämnas ensamma att dra sina egna slutsatser". Idag blir vi lyckliga bara elever läser. Det räcker inte, det måste till bra samtal om innehållet i böckerna också. Exempel på böcker av den här typen är: Liza Marklunds Gömda, Pojken som kallades Det av Dave Pelzer, Hedersmordet på Pela av Lena Katarina Swanberg.
Annette Årheim har även skrivit; Medier och identitet: i gymnasisters mångkulturella vardag, 2005.

Inga kommentarer: