fredag 25 april 2008

Skärp kraven

Skriv in kravet på skolbibliotek i skollagen. Skärp kraven på vad som räknas som ett skolbibliotek. Precisera personalkompetens, innehåll och tillgänglighet. Tydliggör vem som ansvarar för att främja, följa och utvärdera skolbiblioteksverksamheten.Ge förskolorna tillgång till ett rejält bokbestånd

Fem krav som Vänsterpartiet ställer vad gäller skolbibliotek: Siv Holma, ordförande i kulturutskottet, tar ton i Norrbottens-Kuriren på världsbokdagen. Vi som jobbar inom folkbildningssfären bör applådera kraven. Vad menas egentligen med ett folkhögskolebibliotek? Hur ser personalkompetens, innehåll och tillgänglighet ut ? Av landets 148 folkhögskolor är det alltför få som fyller kraven.

Inga kommentarer: