måndag 7 april 2008

Skönlitterära växthus...Var finns bildningsvägen för dagens författare? Den frågan ställer jag i artikeln "En guldgruva om arbetarlitteraturen" som i dagarna har publicerats i SFHLs tidskrift Folkhögskolan 2008:2. Jag syftar på Mimers och Lars Furulands skrift Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige.

På folkhögskolornas gemensamma webbsida ser man att närmare 30 folkhögskolor i år erbjuder olika typer av skrivarkurser allt från Medlefors i norr till Skurup i söder. Den sistnämnda är liksom Nordens Biskops-Arnö och Nordiska folkhögskolan i Kungälv rena rama skönlitterära växthus. Vad sägs om namn som Monika Fagerholm och Susanna Alakoski, Augustpristagare 2005 respektive 2006? Sara Stridsberg med Nordiska rådets litteraturpris 2007? I dag är fler kvinnor på språng: Kerstin Norborg, Beate Grimsrud, Ida Börjel, Mirja Unge och Marjaneh Bakhtiari bara för att nämna några som utvecklat sitt författarskap via folkhögskolornas kurser och dess bibliotek.

De sju kapitlen i Furulands sjuttiosidiga skrift inspirerar till vidare studier inte minst genom frikostiga litterära citat av bl a Martin Koch, Ivar Lo, Jan Fridegård, Maj Hirdman, Kjell Johansson och Bodil Malmsten. Lägg därtill en kommenterande källförteckning med 125 titlar allt från August Palms Öfverklasspolitik och folkpolitik (1889) och Karl Johan Gabrielssons Mera ljus! Några ord till arbetarklassen om sjelfundervisning (1897), första socialdemokratiska broschyren i folkupplysningsfrågan, till Lars Arvidsons Insikter och åsikter. Gunnar Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskussion, Per Sundgrens Kulturen och arbetarrörelsen samt Ture Jadestigs & Jonas Hartelius Alf Ahlberg. En filosof och folkbildare, samtliga från i fjol.

Lars Furulands publikation är som sagt en enorm guldgruva för den som vill veta mer om varför just Sverige fött fram en arbetarlitteratur som vid internationell jämförelse framstår som ovanligt omfattande och märkligt mångsidig. Därtill lockar den till läsning och ytterligare forskning!


  • Bildtext: Torgny Karnstedt samtalar med Susanna Alakoski i samband med seminariet Boken på arbetsplatsen på Brunnsvik 2006. Båda har ett förflutet på folkhögskola: Marieborg respektive Skurup.

Inga kommentarer: