onsdag 30 april 2008

Måste alla lärare ha digital kompetens?

Den frågan ställs i en artikel i Svensklärarföreningen 2008-2. I sammanfattningen av artikeln kan man läsa: Den digitala världen gör att utmaningen för läraren är större än någonsin, den ger fler kanaler, fler källor och fler sätt att redovisa. Men vad är viktigt? Genom webben tas världen in på ett helt nytt sätt. Tidigare var eleven hänvisad till det närliggande, men nu finns enorma möjligheter att hämta aktuell eller samlad information från stora delar av världen. Med denna gigantiska informationsmängd måste läraren lära sina elever helt nya källkritiska strategier. Det blir tydligt i vår modell hur texten i boken alltmer får konkurrera med andra medier. Många lärare oroar sig säkert över detta, men samhället kräver att eleverna står bättre rustade att tolka och sovra även visuella budskap.
Vid resonemang på skolorna kring både digital- och informationskompetens borde skolans bibliotekarie vara en god samtalspartner. Eleverna kommer ju till skolbiblioteken med sina frågeställningar och förutsätter att man där vet vad arbetet handlar om. Alla goda krafter med elevens bästa i fokus - här kan spännande idéer om samverkansprojekt dyka upp. Kanske rent av ett digitalt?
Artikeln ligger som pdf och kan laddas ner för läsning vid din dator.

Inga kommentarer: