onsdag 4 mars 2015

Snart 8e mars

Folkbildningsnätet har gjort en temasida om Internationella kvinnodagen

Photo: Sruthis photography - All rights reserved

måndag 23 februari 2015

Novellix med nya novellteman


Det har hänt mycket på senaste tiden med novellförlaget Novellix. Nu finns många olika teman att välja på som till exempel Alla hjärtans dag-asken, franska klassiker, facknoveller(!) och noveller av flera av våra nutida kända svenska författare. Måste passa på att berömma deras ursnygga omslag som följer sina teman på ett oerhört lockande sätt.

Nu finns också en Astrid Lindgren-femma med fyra barnnoveller och en vuxennovell

En folkhögskollärare som jobbar mycket med noveller är Lisa från Ölands folkhögskola. Läs intervjun med henne här

Dessutom, visste du att Novellix finns på Spotify?

tisdag 3 februari 2015

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld

Boktips för bibliotekarier!

Vi inom utbildning och bibliotek lever i en spännande tid när världen blir mer och mer digital. Många nya möjligheter, men svårt att överblicka. Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis har skrivit Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld, som kan beställas från Dyslexiförbundet FMLS. Här får man tips i det läsfrämjande arbetet och man kan läsa om förändringens tid, om hur man skapar läslust och skrivlust, och hur kunskapande kan göras möjligt. I ett kapitel förklaras vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är. Olika sätt att läsa beskrivs och exempelvis rekommenderas talböcker. Det blir lättare att lära om man använder flera sinnen.  

Viktigaste verktyget för att kunna lära och förkovra sig är enligt Lundgren och Ohlis en automatiserad läsförmåga. Till det krävs att man läser, och att man fortsätter läsa och blir hemmastadd i den skriftliga miljön, genom olika slags texter. Barn och ungdomar som frivilligt läser på fritiden klarar sig bättre i skolan oavsett vad de läser. Om man ska bli läsare för livet måste man hitta, eller få hjälp att hitta, bra skönlitterära böcker, med innehåll som "slår an strängar i den egna personligheten". 

Läsningen beskrivs som skör och ömtålig, och också som en djupt personlig relation.


onsdag 21 januari 2015

Fler bra lästips

Alla har vi ont om tid för läsning eller hur? Fastän vi läser och läser hinner vi ju inte med allt vi vill. Därför är det bra att andra bibliotek läser av bara attan och delar med sig. Bra att hum om och också för eventuella inköp.

Här kommer några bra startställen med kommenterade tips.
Mina biblioteks lästips, kolla uti vänsterkanten på olika genrer.

Bibliotekariernas bästa - Malmö Stadsbiblioteks olika temalistor. Härifrån har vi hämtat den fina bilden f ö.

Stockholms stadsbiblioteks Boklistor

Har du fler förslag?

torsdag 18 december 2014

MTM stöttar den som har läsnedsättning

Här en presentation från MTM om vad läsnedsättning är och om Legimus alla nya finesser.
Bibliotek med en fungerande låneverksamhet och som är insatta i MTMs regler är bryggan mellan elev och teknik. All info finns på MTMs hemsida men här är det bra sammanfattat.
Tillgängliga medier på gymnasiebibliotek

onsdag 10 december 2014

Försök att förstå

Med tanke på läget i Sverige idag och vad folkbildningen tar avstamp i borde inte det här vara en bok varje bibliotek bör skaffa?
Försök förstå - folkbibliotek, rasism och platsens politik av Nick Jones.

Här en recension av Försök förstå från Globalarkivet skriven av Balsam Karam

Passar på tillfället att tipsa om ytterligare en bok.
Elise Karlssons: En god bok - antirasistiska boktips.
Det är 40 mycket användbara boktips som på något sätt kan användas i antirasistiskt syfte. Det är barn- och fackböcker och romaner från de senaste åren. Samt intervjuer med människor som på något sätt arbetat med antirasism. I ett belysande förord beskriver Elise Karlsson sina utgångspunkter vad gäller antirasism och vad en "god bok" kan tänkas vara.

lördag 29 november 2014

Läsfrämjande på Helsjöns folkhögskola

För Sveriges folkhögskolor har 2014 varit ett läsfrämjandets år eftersom regeringen initierat en satsning för att stärka intresset kring läsning och litteratur. Detta har tagit sig olika uttryck på olika skolor, men här kommer några glimtar av hur vi har uppmärksammat detta på Helsjöns folkhögskola.
Under våren startade vi med ett projekt kring Dostojevskijs novell En löjlig människas dröm. Både studerande och personal på skolan fick varsitt exemplar av Novellix fina pocketutgåva, och sedan hade vi besök av Jan Ericson från Hagateatern i Göteborg som spelade novellen som en monolog. Dostojevskij kanske inte är det första man ger sig i kast med när man vill locka ovana läsare in i litteraturens värld, men vi hoppas att novellens lilla format och kombinationen av läsning och teaterupplevelse gav mersmak.
Boktipsmoln på Helsjöns folkhögskolebibliotek.
Foto: Anna Aspegren
Att få möta författaren bakom en bok brukar vara uppskattat, så under hösten hade vi Marcus Priftis – upphovsmannen till Det otäcka könet och Främling, vad döljer du för mig – på besök. Detta sammanföll med att skolan arbetade mot främlingsfientlighet m.m. i projektet Inkludera mera, så här var det ett dagsaktuellt ämne som fick agera lockbete för läsningen.
En spännande erfarenhet för mig som ansvarig för skolbiblioteket var den läsvaneundersökning som genomfördes bland våra studerande. Där fick de svara på frågor kring vilken typ av texter de läser och vilka ämnen de gillar att läsa om. De fick också berätta om sitt eget förhållande till läsning och dela med sig av boktips. Att få en tydligare inblick i de studerandes läsvanor och få ta del av deras berättelser om vad läsningen betyder för dem var både sporrande och tankeväckande, och det känns verkligen roligt att få förmedla vidare de boktips som kom in eftersom de kommer från de studerande själva. Utifrån boktipsen har boktipslistor trycks upp, en större inköpssatsning har gjorts och tipsen har också fått ta fysisk plats i biblioteket genom en installation kallad Boktipsmolnet.
Torsdagen den 13 november firade vi Nationella läsdagen genom att ha högläsning hela dagen. Vi var inte många nog att täcka hela dagen, utan fick varva med inspelade röster ibland, men det kändes som ett trivsamt sätt att högtidlighålla och uppmärksamma hur värdefull vi tycker att läsningen är.

Detta var alltså några höjdpunkter från vårt läsfrämjande år, men det bästa med alltihop tycker jag är att det gav så mycket mersmak och inspiration att jobba vidare med läsfrämjande!
Av Anna Aspegren, Helsjöns folkhögskola